+1 (1 rate - 1 favorite - 10/10)


Svart - Moder Jords Svärtade Sköte lyrics


ad
Jorden, ur dess stinkande porer skvalar toxinet
Uppsvälld och härsknad, näring till åkomman
Ur dessa vanärade kaviteter avges sjukdomar
Klagandes, jämrandes, ståendes på två ben

Generationer av mänskligt avskräde
Rinner ur moder jords svarta sköte
En progressiv inkarnerad tumörutveckling
Rotad och förgrenad sen urminnes tid

Moder, låt dina nötta lår få vidgas
Må insemineringen nu få inplanteras
Böldpest, lungpest, blodpest, digerdöd
Svält, armod, galenskap, global kannibalism

Moder... [x6]

Försyndelsen antar nu nästintill mardrömslika former
Skrämmande reflektioner snarlik det av veklingars börd

Detta vämjeliga embryo döpt i farsot
Beskåda hur det förkastas från jordytan
Fjättrad, dras ner vanmäktigt i svalget
För att kvävas, att sakteligen tillintetgöras

Nej! [x?]

Cover: Svart - Moder Jords Svärtade Sköte
 • Det Personliga Helvetets Spiral

 • Year
 • 2013

 • Genre

 • Submitted
 • Approved by Payne
  • 151 views

  Top achievedBETA
  #1 Daily Metal

Black Metal

 
Comment on this lyric
Register
Change username? Login with your existing account and contact us