Lyrics by Vyel
1 track - Add missing lyric

ad
Someone
Vanished & Vyel
Dance/House - 2020 - Someone

1 track - Add missing lyric