Lyrics by Vantage Point
5 tracks - Add missing lyric

ad
DDN Anthem 2011
Vantage Point vs Wizeguy
Hardstyle - 2011 - DDN Anthem 2011

Hardstyle Insanity (The Anthem)
The Arrivalz ft. Vantage Point
Hardstyle - 2009 - Hardstyle Insanity (The Anthem)

Mental Illness (Delusion Anthem 2014)
D-Mind & Vantage Point
Hardstyle - 2014 - Mental Illness (Delusion Anthem 2014)

The Realm
Vantage Point
Hardstyle - 2015 - The Realm

Trip To Fantasy
Vantage Point
Hardstyle - 2010 - City Of Angels / Trip To Fantasy

5 tracks - Add missing lyric