Lyrics by The Strangerz
17 tracks - Add missing lyric

ad
Afterlife
The Strangerz
Hardstyle - 2017 - Afterlife

Angel Of Despair
The Strangerz
Hardstyle - 2012 - Angel Of Despair EP

Child's Play
The Strangerz
Hardstyle - 2013 - Devil Inside / Child's Play

Devil Inside
The Strangerz
Hardstyle - 2013 - Devil Inside / Child's Play

Fire & Blood
The Strangerz & Tawar
Hardstyle - 2014

Free Your Mind
The Strangerz
Hardstyle - 2012 - Angel Of Despair EP

Ghosts
Deetox & The Strangerz
Hardstyle - 2015 - VA - Loudness EP

Hard Attack
The Strangerz
Hardstyle - 2012 - Midnight Hour / Hard Attack

Last To Kill
The Strangerz ft. Rachelle
Hardstyle - 2018 - Last To Kill

Midnight Hour
The Strangerz
Hardstyle - 2012 - Midnight Hour / Hard Attack

Nightwatchers
The Strangerz
Hardstyle - 2014

Suffocate
Sasha F & The Strangerz feat. Tawar
Hardstyle - 2013 - Down Underground EP

Take It Off
The Strangerz
Hardstyle - 2013

Wrath
The Strangerz & Mrotek
Hardstyle - 2019 - Wrath

17 tracks - Add missing lyric
Lyrics by The Strangerz (Remixes)
1 remix - Add missing lyric
External Life (The Strangerz Remix)
Frontliner
Hardstyle - 2014 - External Life (The Strangerz Remix)

1 remix - Add missing lyric