Lyrics by Revelators
3 tracks - Add missing lyric

ad
Dark Places
Revelators
Hardstyle - 2022 - Dark Places

Finish Line
Revelators
Hardstyle - 2020 - Finish Line

Hack The Game
Revelators & The Qonvicted
Hardstyle - 2019 - Hack The Game

3 tracks - Add missing lyric