Lyrics by Nasko
2 tracks - Add missing lyric

ad
Home Alone
Panda Eyes feat. Nasko
Dubstep - 2019 - Journey Part I

Written
Dodge & Fuski & Nasko ft. The Arcturians
Dubstep - 2020 - Pretty Good Mode EP

2 tracks - Add missing lyric