Lyrics by Kane Scott
5 tracks - Add missing lyric

ad
Eternity
Kane Scott
Hardcore/UK - 2020 - Eternity

Lift Off
Kane Scott & Riko
Hardcore/UK - 2021 - Lift Off

Love Is You
Kane Scott feat. Lune
Hardcore/UK - 2021 - Love Is You

Missing Part
Kane Scott
Hardcore/UK - 2020 - Missing Part

U&I
Kane Scott
Hardstyle - 2020 - U&I

5 tracks - Add missing lyric