Lyrics by Francesco Zeta
35 tracks - Add missing lyric

ad
All Aboard
Francesco Zeta
Hardstyle - 2020 - All Aboard

Atlantis
Francesco Zeta
Hardstyle - 2012 - Unmistakable

Blaze
Francesco Zeta & Bruno Power
Hardstyle - 2016 - Blaze

Check Out The Sound
Francesco Zeta & J-Trax
Hardstyle - 2018 - Check Out The Sound

Dirty Play
Francesco Zeta feat. Sincera Lady
Hardstyle - 2012 - Unmistakable

Fairyland
Francesco Zeta
Hardstyle - 2008 - Fairyland

Fear and Dark
DJ Activator and Francesco Zeta
Hardstyle - 2008 - Fear and Dark Vinyl

Fuoco E Fiamme
Activator & Francesco Zeta
Hardstyle - 2010 - VA - Gold EP

Heartbreak
Francesco Zeta
Hardstyle - 2016 - Heartbreak

Heroes
Francesco Zeta
Hardstyle - 2012 - Heroes

Jump Like A MF
Francesco Zeta
Hardstyle - 2021 - Jump Like A MF

Kill Me
Francesco Zeta feat. Ivan Talko
Hardstyle - 2011 - Kill Me

Kiss My Royal Ass
Francesco Zeta
Hardstyle - 2010 - Moonlight Blue

MF Real
Francesco Zeta
Hardstyle - 2013 - The Definition Of Insanity

Nicotine
Steve Hill & Francesco Zeta & Luca Antolini
Hardstyle - 2017 - Nicotine

Nightmare
Francesco Zeta Vs. Air Teo
Hardstyle - 2012 - The A Team EP 2

Open Up Your Eyes
Activator & Francesco Zeta ft. NeroArgento
Hardstyle - 2014 - Open Up Your Eyes

Panic
Francesco Zeta
Hardstyle - 2016 - Panic

Prepare The Weapons
Francesco Zeta
Hardstyle - 2014 - Prepare The Weapons

Rock N' Rave
Francesco Zeta
Hardstyle - 2012 - Unmistakable - The Album

Shake That Monkey
Francesco Zeta & Doctor Zot
Hardstyle - 2012 - Shake That Monkey

Shut Up
Francesco Zeta
Hardstyle - 2013 - Shut Up

Still Here
Yoji Biomehanika & Francesco Zeta
Hardstyle - 2018 - Still Here

Tanzen
Steve Hill & Luca Antolini & Francesco Zeta
Hardstyle - 2016 - Tanzen

The Final Countdown
Francesco Zeta
Hardstyle - 2021 - The Final Countdown

The Reckoning
Francesco Zeta
Hardstyle - 2014 - The Reckoning

This Is Classic
Francesco Zeta & Lacer
Hardstyle - 2018 - This Is Classic

Tragedy
Francesco Zeta
Hardstyle - 2009 - Tragedy Vinyl

Unmistakable
Francesco Zeta
Hardstyle - 2012 - Unmistakable - The Album

Whacko
Francesco Zeta
Hardstyle - 2009 - Whacko

What Is What
Francesco Zeta
Hardstyle - 2015

What The Hell Is Going On
Francesco Zeta
Hardstyle - 2009 - Tragedy Vinyl

What The Hell Is Going On (Acti Remix 2012)
Francesco Zeta
Hardstyle - 2012 - Fairyland ReAmp 2012

35 tracks - Add missing lyric
Lyrics by Francesco Zeta (Remixes)
4 remixes - Add missing lyric
Connected (Francesco Zeta Remix)
Kaoss & Pau DJ
Hardstyle - 2009 - Connected

Your Mind (Outbreak Anthem) (Francesco Zeta Remix)
Mic-E
Hardstyle - 2008 - Your Mind (Outbreak Anthem) Vinyl

4 remixes - Add missing lyric