Lyrics by DJ Somy
3 tracks - Add missing lyric

ad
Let's Go
DJ Somy
Dance/House - 2008 - DJ Somy - Lets Go (Incl Raindropz Remix) Vinyl

Let's Go (RainDropZ! Remix)
Dj Somy
Hands Up! - 2008 - DJ Somy - Let's Go (Incl Raindropz Remix) Vinyl

3 tracks - Add missing lyric