Lyrics by Basic Element
3 tracks - Add missing lyric

ad
Feelings
Basic Element
Dance/House - Feelings

I'll Never Let You Know
Basic Element
Dance/House - 2006 - I'll Never Let You Know Single

This Must Be A Dream
Basic Element
Dance/House - 1995 - This Must Be A Dream

3 tracks - Add missing lyric