+1 (1 rate - 1 favorite - 10/10)

Necrophobic - Pesta lyrics


ad
Born in shadows true divine spawn
Attention of the elders being drawn
Black as night with furious burning eyes
Sister of a wolf, a witch in disguise

Hellhound garm, keeper of this frozen gate
Raping the souls became her fate
Conducting the chorus of the dead
Throughout the nine worlds
Lamentation's cold web

From the shadows, through the pain
Eternal sorrow in her domain

Pesta
Empress of eternal night
Pesta
Show us your undying might
Pesta
Guide unworthy souls with your light
Pesta
Our twofaced mistress of delight

Oäkting avlad av ase och jätte
Född till att bli avskydd och fruktad
Syster till Fenrir
Jörmungandr och Sleipnir
Förskastad och utstött
Uppsynen blott fick Tor att rasa
Till Nifelheim, kastad genom världar
Nio av fallet blev hon aldrig sig lik
Samtliga ben bröts itu
Halva kroppen blev svart som natten
Andra Halvan vit som snö
Hennes rike långt ner i underjorden
Tilldelat av Oden, grått, kallt, ogästvänligt
Salen eljudne vilandes i evigt dunkel
Riket hennes kom att kallas Helheim

In the bloodred sky as the wind she rides
Companioned by plague and hunger side by side
Sending souls through river Gjöll's blades
Down to blind kingdom where all pleasure fades

From the shadows, through the pain
Eternal sorrow in her domain

Pesta
Empress of eternal night
Pesta
Show us your undying might
Pesta
Guide unworthy souls with your light
Pesta
Our twofaced mistress of delight

Cover: Necrophobic - Pesta
  • Mark Of The Necrogram

  • Year
  • 2018

  • Genre

  • Submitted
  • 66 views

Top achievedBETA
#2 Daily Metal

Death/Black Metal

Comment on this lyric
Register
Change username? Login with your existing account and contact us