Lyrics by Starstruck ft. S3RL
2 tracks - Add missing lyric

ad
Love Is Love
Starstruck ft. S3RL
Hardcore/UK - 2010

Take My Heart
Lumin8 & Starstruck Ft. S3RL
Hardcore/UK - 2009 - Take My Heart

2 tracks - Add missing lyric