Lyrics by Lenny Kravitz
2 tracks - Add missing lyric

ad
Are You Gonna Go My Way
Lenny Kravitz
Rock - 1993 - Are You Gonna Go My Way

Superlove (Original Mix)
Avicii vs. Lenny Kravitz
Dance/House - 2012 - Superlove

2 tracks - Add missing lyric